40 de sentinte irevocabile

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjE2MDAwMDAwMDAwMTY3MjI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 2132/216/2010
Înregistrat în data de: 13.07.2010
Obiect dosar: plângere contravetionala stabilire sancţiune L. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA- PT. SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ : Recurent
AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR- COMISARIATUL REGIONAL ARGEŞ : Intimat
Florescu Vasile : Intimat
Florescu Lizica-Doina : Intimat
SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA- PT. SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ : Recurent
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 11/10/2011 SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA- PT. SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
23/02/2012 Nefondat
Solutie: Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 23.02.2012.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 27.10.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTcxMjg*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12593/280/2010
Înregistrat în data de: 25.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 – APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA -A SCA POPOVICI NITU & ASOCIATII : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Videanu Nicolae : Intervenient în nume propriu
Videanu Elena Loredana : Intimat
Videanu Elena Loredana : Intervenient în nume propriu
Videanu Nicolae : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 06/09/2011 COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
25/01/2012 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 12593/280/2010, formulată de magistratul BECK CELLIA. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Ianuarie 2012
26/01/2012 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Se conceptează şi citează intimata SC Volksbank România SA la noul sediu comunicat de aceasta în adresa înaintată la dosar, din Bucuresti, str Calea Dorobantilor, nr 239, etj 6, sector 1. Încuviinţează cererea formulată de avocatul ales al intimatei SC Volksbank România SA şi amână cauza pentru imposibilitatea sa de prezentare. Se citează părtile. Amână judecarea cauzei la 23.02.2012. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Ianuarie 2012.
23/02/2012 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 24.02.2012.
24/02/2012 fără casare
Solutie: Admite recursul petentei. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată că şi clauza prev de art 5 lit a „Comisioane”-comisionul de risc din conditiile speciale ale conventiilor de credit este abuzivă şi pe cale de consecinţă obligă intimata SC Volksbank România SA – Sucursala Pitesti să modifice conventiile în sensul înlăturării acesteia. Mentine în rest sentinţa. Respinge recursul intimatei SC Volksbank ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 24.02.2012 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 27.01.2012

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjEwOTU*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 16546/280/2010
Înregistrat în data de: 24.08.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
Beica Ion : Intimat
Beica Mirela : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 08/08/2011 Beica Ion
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
17/01/2012 Amână cauza
Solutie: Ia act de schimbarea sediului intimata SC VOLKSBANK ROMANIA SA, indicat prin întâmpinarea depusă la dosar, respectiv: Bucureşti, Şoseaua Pipera, nr.42, et.3-8 şi 10, sector 2. Se citează părţile, intimata SC VOLKSBANK ROMANIA SA, cu copia motivelor de recurs, la noul sediu indicat prin întâmpinarea depusă la dosar. Amână judecarea cauzei la data de 08 Februarie 2012, aducând la cunoştinţă părtilor prezente că, desfăşurarea sedinţei de judecată va avea loc în noul sediu din Pitesti, str.I.C. Brătianu, nr.7, judeţul Argeş, în ziua de miercuri, sala 3, ora 8,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2012.
08/02/2012 Admitere recurs
Solutie: Respinge cererea de suspendare a judecării recursului. Admite recursul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite sesizare. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevazute la pct.3 lit.d şi pct.5 din condiţiile speciale ale contractului de credit nr.0129536 din 16.11.2007 precum şi ale clauzelor prevazute la pct.8.1 lit.c şi d şi pct.10.2 din condiţiile generale ale aceluiaşi contract. Aplică intimatei-bancă amenda contravenţională în cuantum de 300 lei. Obligă intimata bacă să modifice contractul de credit în ceea ce priveşte clauzele constatate ca abuzive. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 08.02.2012.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 20.01.2012

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTg2MjQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 14087/280/2010
Înregistrat în data de: 13.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC VOLKSBANK ROMANIA SA – REPREZENTA DE S.C.A. POPOVICI NITU SI ASOCIATII : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Recurent
COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SRL : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SRL – SUCURSALA PITESTI : Recurent
Badea Ionut Emilian : Intervenient în nume propriu
Badea Ana Maria : Intervenient în nume propriu
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 09/08/2011 SC VOLKSBANK ROMANIA SRL
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
17/01/2012 Amână cauza
Solutie: Îndreaptă citativul întocmit pentru acest termen de judecată, în sensul conceptării şi citării în cauză în calitate de recurentă-intimată a SC VOLKSBANK ROMANIA SA.. Ia act de cererea de alegere a domiciliului pentru efectuarea actelor procedurale în Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr.239, et.6, sector 1 la SCA POPOVICI& ASOCIAŢII, formulată de recurenta-intimată. Se citează recurenta-intimată SC VOLKSBANK ROMANIA SRL la sediul din Bucureşti, Calea Dorobanţilor, nr.239, et.6, sector 1 la SCA POPOVICI& ASOCIAŢII şi SC VOLKSBANK ROMANIA SRL- Sucursala Pitesti, cu copia întâmpinării formulată de intimatul-petent. Se citează intimaţii-intervenienti. Amână judecarea cauzei la data de 08 Februarie 2012, aducând la cunoştinţă părtilor prezente că, desfăşurarea sedinţei de judecată va avea loc în noul sediu din Pitesti, str.I.C. Brătianu, nr.7, judeţul Argeş, în ziua de miercuri, sala 3, ora 8,30. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2012.
08/02/2012 Nefondat
Solutie: Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 08.02.2012.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 20.01.2012

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc5MTg*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13382/280/2010
Înregistrat în data de: 02.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Răduţă Constantin : Intervenient
Răduţă Marilena : Intervenient
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 21/07/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorului Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
06/01/2012 Amână cauza
Solutie: Se citează intimaţii, SC VOLKSBANK ROMANIA SA Bucureşti la sediul indicat în întâmpinare ( fila 19) . Amână judecarea cauzei la 16.02.2012. Aduce la cunoştinţă reprezentantului recurentei petente ca la următorul termen de judecată să se prezinte la noul sediu al Tribunalului Argeş, ora 8.30, sala 3. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Ianuarie 2012
16/02/2012 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată caracterul abuziv al clauzelor de la art. 3 lit. d- condiţii speciale, art. 8.1 lit.c şi d – condiţii generale , art. 10.2- condiţii generale şi art. 5.a-( comision ) – condiţii speciale ale convenţiei de credit. Aplică intimatei bancă o amendă în sumă de 200 lei şi o obligă să modifice clauzele abuzive . Menţine în rest sentinţa . Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 16.02.2012.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 06.01.2012

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMzAzMDI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 25695/280/2010
Înregistrat în data de: 21.12.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: Ciuciulete Ramona Elena : Intervenient în nume propriu
AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Ciuciulete Daniel Liviu : Intervenient în nume propriu
Morcoana Niculae : Intervenient în nume propriu
Morcoana Christina Diana : Intervenient în nume propriu
Iordache Nicolae : Intervenient în nume propriu
Iordache Cristiana : Intervenient în nume propriu
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 04/07/2011 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Arges – motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
22/12/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Pune în vedere recurentei-petente să depună la dosar notă cu domiciliul actual al intimatilor-intervenienti Ciuciulete Daniel Liviu şi Ciuciulete Ramona Elena pentru a fi citati. Amână judecarea cauzei la 02.02.2012 pentru lipsă de procedură cu intimatii-intervenienti Ciuciulete Daniel Liviu şi Ciuciulete Ramona Elena. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Decembrie 2011.
22/12/2011 Încheiere
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 25695/280/2010, formulată de magistrat BECK CELLIA. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Decembrie 2011.
02/02/2012 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul declarat de petentul COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGEŞ,împotriva sentinţei civile 4037/27.04.2011 pronunţată de Judecătoria Pitesti. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată existenţa clauzelor abuzive în contractele de credit nr 0117485/04.09.2007, nr 0146701/31.03.2008, nr 0126367/23.11.2007 după cum urmează: pct 3 lit d din Convenţie, art 8.1 lit c şi d din Conditiile generale ale Conventiei; art 10.2 din Conditiile generale ale Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a, prevăuze în contract. În baza art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.02.2012 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 29.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjcxMDM*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 22520/280/2010
Înregistrat în data de: 12.11.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI 2 : Intimat
Zaharia Viorel Floriean : Intimat
Zaharia Laura : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 08/07/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 07/07/2011 SC Volksbank Romania SA, SC Volksbank Romania SA Sucursala Pitesti 2 -motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
19/12/2011 Amână cauza
Solutie: Acordă un nou termen de judecată pentru ca recurentele-intimate să ia cunoştinţă de conţinutul întâmpinării depuse la dosar de către intimata-petentă. Citează intimaţii cu copia cererii depuse la dosar de către recurente. Amână judecarea cauzei la 30.01.2012. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Decembrie 2011
30/01/2012 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 06.02.2012 Pronunţată în şedinţă publică azi, 30.01.2012, la Tribunalul Argeş, secţia civilă.
06/02/2012 Nefondat
Solutie: Respinge cererea de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ca neântemeiată. Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.02.2012, la Tribunalul Argeş, secţia civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjcxMDQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 22521/280/2010
Înregistrat în data de: 12.11.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Filionescu Maria Carmen : Intimat
Filionescu Robert Nicolae : Intimat
Chirita Nicoleta Petronela : Intimat
Abrani Ionel Silviu : Intimat
Abrani Ana Elena : Intimat
Ionescu Mihai : Intimat
Ionescu Adriana Mara : Intimat
Iancu Ioana : Intimat
Iancu Gheorghe : Intimat
Musat Anca : Intimat
Musat Dumitru Adrian : Intimat
Musat Dumitru Adrian : Intimat
Musat Anca Mihaela : Intimat
Simion Emilia : Intimat
Simion Mircea Dragos : Intimat
Dinta Gabriel Alin : Intimat
Dima Nicolae Cristian : Intimat
Dima Raluca Georgeta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 08/07/2011 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Arges – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges – motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
20/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Schimbă, în parte, sentinţa, în sensul că admite în parte sesizarea. Constată caracterul abuziv al clauzelor cuprinse în art.5 lit.a din condiţiile speciale ale convenţiilor de credit nr.0108535/20.06.2007, nr. 0088376/05.03.2007, nr.0092876/30.03.2007, nr.0122035/28.09.2007, nr.0131494/25.10.2007, nr. 0140330/25.01.2008, nr.0130534/07.11.2007, nr.0126338/24.09.2007, nr.136013/28.11.2007, încheiate de intimata Volksbank Romania SA. Aplică intimatei Volksbank Romania SA amenda contravenţională în cuantum de 500 lei. Obligă intimata să modifice convenţiile de credit susmenţionate, prin înlăturarea clauzelor apreciate ca fiind abuzive. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 20 Decembrie 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY2MTY*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12083/280/2010
Înregistrat în data de: 18.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Dinica Alina Nicoleta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 08/07/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges – motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
22/12/2011 Amână cauza
Solutie: Admite recursul declarat de petentul COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGEŞ. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea si constată existenta clauzelor abuzive în contractul de credit nr 0122271/10.09.2007 după cum urmează: pct 3 lit d din Conventie; art 8.1 lit c şi d din Conditiile generale ale Conventiei; art 10.2 din Conditiile generale ale Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a prevăzute în contract. În baza art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei o amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Mentine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.12.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
22/12/2011 Încheiere
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 12083/280/2010, formulată de magistrat BECK CELLIA. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Decembrie 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY2MTU*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12082/280/2010
Înregistrat în data de: 18.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Rosu Corina : Intervenient
Rosu Cristian Andrei : Intervenient
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 04/07/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges -motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
06/12/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 12082/280/2010, formulată de magistrat BECK CELLIA. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Decembrie 2011.
08/12/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 15.12.2011.
15/12/2011 fără casare
Solutie: Admite recursul declarat de petentul COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGEŞ. Modifică sentinţa în sensul că, admite sesizarea şi constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit nr 0165722/22.10.2008 după cum urmează: pct 3 lit d din Conventie; art 8.1 lit c şi d din Conditiile generale al Convenţiei; art 10.2 din Conditiile generale ale Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a prevăzute în contract. În baza art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca abuzive. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 15.12.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjg3MTk*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 24124/280/2010
Înregistrat în data de: 03.12.2010
Obiect dosar: alte cereri LG.193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Dumitrascu Adrian Gheorghe : Intimat
Dumitrascu Maria Catalina : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 04/07/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 01/07/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
09/12/2011 Amână cauza
Solutie: Admite cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul recurenţilor intimaţi SC VOLKSBANK ROMANIA SA şi SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI şi intimatului Dumitrascu Adrian Gheorghe pentru a lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării ce le-a fost comunicată la acest termen de judecată. Asupra cererii de înaintare către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a întrebărilor preliminare şi de suspendarea cauzei până la pronunţarea unei hotărâri preliminare de către CJ cu privire la întrebările formulate , instanţa urmează să se pronunţe la următorul termen de judecată ( după ce se va lua cunoştinţă de întâmpinare). Amână judecarea cauzei la 13.01.2012. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Decembrie 2011.
13/01/2012 Amână cauza
Solutie: Respinge cererea de sesizare a CJCE. Respinge cererea de suspendare. Termen fond 02.02.2012 . Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 13.01.2012.
02/02/2012 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la 03.02.2012
03/02/2012 Nefondat
Solutie: Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 03.02.2012.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjQ0MTQ*

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 19842/280/2010
Înregistrat în data de: 12.10.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Valeanu Zorin : Intimat
Valeanu Stela : Intimat
Raducanu Alexandru Cristian : Intimat
Raducanu Andreea Cristina : Intimat
Dumitrescu Tiberiu Aurelian : Recurent
Dumitrescu Stefania Elvira : Recurent
Focica Mihaela Florina : Recurent
Focica Valentin : Recurent
Focica Valentin : Recurent
Enache Aida Ionela : Intimat
Focica Eugen : Intimat
Oprea Gheorghe : Intimat
Oprea Elena : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 29/06/2011 Focica Mihaela Florina, Focica Valentin, Dumitrescu Tiberiu Aurelian, Dumitrescu Stefania Elvira-motive recurs
Recurs 21/06/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
06/12/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 13 Decembrie 2011.
13/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursurile. Schimba in parte sentinta, in sensul ca admite in parte sesizarea. Constata caracterul abuziv al clauzelor cuprinse in art.3 lit. d din conditiile speciale, art.5 lit.a din conditiile speciale, art.8.1 lit.c si d din conditiile generale si art.10.2 din conditiile generale ale conventiilor de credit nr.0112521/17.07.2007, nr.0126441/09.10.2007, nr.0148642/7.05.2008, nr.0096045/8.05.2007, nr. 0140199/29.01.2008, nr.0166618/10.10.2008, nr.0166847/16.10.2008, incheiate de intimata Volksbank Romania SA, precum si in ceea ce priveste clauzele cuprinse in art.5 lit.a din conditiile speciale, art.8.1 lit.c si d din conditiile generale si art.10.2 din conditiile generale ale conventiei de credit nr.0104164/7.06.2007, modificata prin actul aditional nr.1/15.02.2010. Aplica intimatei Volksbank Romania SA amenda contraventionala in cuantum de 500 lei. Obliga intimata sa modifice conventiile de credit susmentionate, prin inlaturarea clauzelor apreciate ca fiind abuzive. Mentine in rest sentinta. Irevocabila. Pronuntata in sedinta publica, azi, 13.12.2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY5NzM*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12439/280/2010
Înregistrat în data de: 23.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Recurent
Dumitru Daniel : Intimat
Dumitru Nicoleta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 24/06/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 23/06/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges -motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
05/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul declarat de petentă.Modifică în parte sentinţa în sensul că respinge excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională şi constată abvuzive şi clauzele prev.deart.3 lit.d şi art.5.a respectiv primul articol din „condiţiile speciale” şi cel de-al doilea de la capitolul „comisioane”. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă intimana să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării şi a celor două clauze abuzive prev.de art.3lit.d şi art.5 lit.a. Menţine în rest sentinţa. Respinge ca nefondat recursul declarat de intimată- Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.12.2011, la Tribunalul Argeş, secţia civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY5NzE*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12437/280/2010
Înregistrat în data de: 23.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Recurent
Popa Lucian : Intimat
Popa Camelia Claudia : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 24/06/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 21/06/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
02/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul Comisariatului CJPC . Modifică sentinţa în parte în sensul că admite sesizarea. Constată şi caracterul abuziv al clauzelor de la – pct.3 lit. d- Condiţii speciale ale convenţiei de credit . – pct.5 lit. a – comisioane. Obligă intimata bancă să modifice clauzele abuzive aşa cum au fost reţinute mai sus . Aplică intimatei o amendă de 200 lei . Menţine în rest sentinţa . Respinge recursul intimatei Volksbank Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 02.12.2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjU2NjQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 21083/280/2010
Înregistrat în data de: 27.10.2010
Obiect dosar: alte cereri LG.193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Plaiasu Ion : Intimat
Plaiasu Mariana : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 14/06/2011 Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor – Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges -motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
28/11/2011 Admitere recurs
Solutie: Respinge cererea de suspendare. Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 28.11.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMzA4MDI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 282/280/2011
Înregistrat în data de: 04.01.2011
Obiect dosar: alte cereri LG.193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Nicolae Iulian : Intimat
Nicolae Adina Laura : Intimat
Amuzescu Virgiliu Mihail : Intimat
Amuzescu Ramona Ionela : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 02/06/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges- motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
16/11/2011 Încheiere
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 282/280/2011, formulată de magistrat BECK CELLIA. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 16 Noiembrie 2011.
17/11/2011 Amână cauza
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată clauza enunţată la pct 3 lit d) din Condiţiile speciale ale Convenţiei de Credit nr 0092553/04.05.2007 şi 0046663/30.03.2006 şi nr 0138539/21.12.2007; clauza enunţată în prevederile art 8 pct 1 lit c) şi d ) şi art 10.2 din Condiţiile generale ale Convenţiilor şi clauza enunţată la art 5 lit a) Comisionul de risc din Condiţiile speciale ale Convenţiilor de Credit menţionate ca fiind clauze abuzive în sensul Legii nr 193/2000. Obligă intimata să modifice Convenţiile de Credit menţionate în pv serioa XXX nr 0070817/05.11.2010 nr 120/501/05.11.2010 în sensul înlăturării clauzelor constatate abuzive. Aplică amendă contravenţională în sumă de 1000 lei intimatei contraveniente. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.11.2011 la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjY0MDQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 21822/280/2010
Înregistrat în data de: 04.11.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Paun Petre : Intimat
Paun Lenuta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 25/05/2011 Comisariatul Jud. pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
22/11/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 29 Noiembrie 2011.
29/11/2011 Recurs (alte soluţii)
Solutie: Respinge cererea de suspendare a judecării recursului. Admite recursul. Modifică sentinţa, în sensul că admite sesizarea. Constată caracterul abuziv al clauzelor prevazute la art.3 lit.d şi art.5 din condiţiile speciale, respectiv art.8.1 lit.c şi d şi art.10.2 din condiţiile generale ale convenţiei de credit nr.0164725/25.09.2008. Aplică intimatei SC Volksbank România SA amenda în cuantum de 300 lei. Obligă intimata-bancă să modifice convenţia de credit sus-menţionată, în sensul înlăturării clauzelor apreciate ca abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 29 Noiembrie 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjY4NjE*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 22279/280/2010
Înregistrat în data de: 10.11.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Brutaru Valeriu : Intimat
Brutaru Mariana : Intimat
Tatia Cecilia Marilena : Intimat
Tatia Ion : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 27/05/2011 Tatia Cecilia Marilena-motive recurs
Recurs 19/05/2011 Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 18/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
01/11/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile nr 22279/280/2010, formulată de magistrat CELLIA BECK. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Noiembrie 2011
03/11/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Încuviinţează cererea formulată de recurenta Tatia Cecilia Marinela prin care solicită acordarea unui termen de judecată potrivit motivelor invocate. Dispune comunicarea întâmpinării, a cererii de înaintare a unei întrebări preliminare şi a cererii de hotărâre preliminară întemeiată pe disp art 277 din tratatul de functionare a Uniunii Europene. Se citează părtile fără termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 15.12.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Noiembrie 2011.
15/12/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 22.12.2011.
22/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul declarat de petentul COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGEŞ. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată existenta clauzelor abuzive în contractele de credit nr 0155931/12.09.2008 şi nr 0132303/14.11.2007 după cum urmează: pct 3 lit d din Conventie; art 8.1 lit c şi d din Conditiile generale ale Conventiei; art 10.2 din Conditiile generalr ale Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a prevăzute în contract. Respinge excepţia prescriptiei dreptului de a aplica sancţiunea. În bazta art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.12.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTk2ODc*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 15145/280/2010
Înregistrat în data de: 28.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Margaritescu Tudora : Intimat
Margaritescu Ion : Intimat
Stan Ion : Intimat
Stan Nicoleta : Intimat
Neagoe Bogdan Florin : Intimat
Miu Adrian : Intimat
Miu Nicoleta : Intimat
Petculescu Anca Elena : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 05/05/2011 Comisariatul regional pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
10/11/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea formulată de recurentul-petent, prin consilier juridic, urmând a se acorda un termen de judecată pentru a se lua cunoştinţă de conţinutul întâmpinării formulată de intimata SC Volksbank România SA. Dispune comunicarea întâmpinării formulată de intimata SC Volksbank România SA, către părtile lipsă. Se citează părtile lipsă. Amână judecarea cauzei la 15.12.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2011.
10/11/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile nr 15145/280/2010, formulată de magistrat Beck Cellia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Noiembrie 2011
15/12/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea la data de 22.12.2011.
22/12/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul declarat de petentul COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGEŞ. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată existenta clauzelor abuzive în contractele de credit nr 0098339/30.04.2007 , nr 0153995/16.07.2008, nr 0135805/30.11.2007, nr 0122458/14.09.2007, după cum urmează: pct 3 lit d din Conventie; art 8.1 lit c si d din Conditiile generale ale Conventiei; art 10.2 din Conditiile generale ale Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a prevăzute în contract. În baza art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Mentine în rest sentina. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 22.12.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTk3ODU*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 15243/280/2010
Înregistrat în data de: 29.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI 2 : Intimat
Pleşită fostă Savu Irina : Intimat
Buru Minodor Ionut : Intimat
Buru Daniela Claudia : Intimat
Popa Laura Mariana : Recurent
Popa Catalin Mihai : Recurent
Pleşită George Cristian : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 20/05/2011 Popa Laura Mariana,Popa Catlin Mihai,Plesita Irina,Plesita George Cristian,SC Volksbank Romania SA,SC Volksbank Romania SA Sucursala Pitesti 2-motive
Recurs 20/05/2011 PopaLaura Mariana,POpa Catalin Mihai,Plesita Irina, Plesita George Cristian,SC Volksbank Romania SA,SC Volksbank Romania SA Sucursala Pitesti 2-motive
Recurs 18/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
11/11/2011 Amână cauza
Solutie: Respinge ca nefondat recursul intervenienţilor . Admite recursul petentei . Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Menţine efectele procesului verbal. Constată existenţa în convenţiile de credit nr. 0151515/29.05.2008, 0141293/14.12.2008 şi 0138198/27.12.2007 a următoarelor clauze abuzive: – clauza de la pct.3 lit. d – Condiţii speciale . – clauza de la secţ. 8- art. 8.1 lit. c şi d – Condiţii generale . – clauza de la secţ. 10- art. 10.2 – Condiţii generale . – clauza de la pct. 5.a ( comision risc) – Condiţii speciale . Aplică intimatei bănci o amendă de 1000 lei . Obligă banca să înlăture clauzele abuzive arătate mai sus. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.11.2011 .
11/11/2011 Încheiere
Solutie: Admite cererea de abţinere. Fără cale de atac. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 11.11.2011 .
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc5MTQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13378/280/2010
Înregistrat în data de: 02.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 – APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA MIOVENI : Intimat
Mihai Dorin Victor : Intimat
Mihai Cornelia : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 13/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
02/11/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 09 11 2011. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02 11 2011.
09/11/2011 Nefondat
Solutie: Respinge recursul. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 09 11 2011. Opinie separată Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit , astfel: clauza de la pct.3 lit.d( condiţii speciale); clauza de la pct.8.1 lit.c ( condiţii generale); clauza de la pct 2 ( condiţii generale), clauza de la pct 5 ( condiţii speciale). În baza art. 13 alin.1 din legea 193/2000 aplică băncii amendă contravenţională de 1000 lei. Obligă banca să modifice clauzele contractuale în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 09 11 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTcxMjk*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12594/280/2010
Înregistrat în data de: 25.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 – APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Mandu Florin : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 13/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
01/11/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa, în sensul că admite sesizarea. Aplică intimatei-contraveniente amenda contravenţională în cuantum de 300 lei. Obligă intimata să modifice contractul de credit nr.0117864/13.08.2007, în sensul înlăturării clauzelor apreciate ca fiind abuzive, respectiv clauzele prevazute de art.8.1 lit.c şi d şi art.10.2 din condiţiile generale ale convenţiei şi art.3 lit.d şi art.5 lit.a din condiţiile speciale ale contractului. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 01 Noiembrie 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc1NzA*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13034/280/2010
Înregistrat în data de: 30.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSMATORILOR ARGES : Petent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Radu Gabriel : Intervenient
Radu Mariana : Intervenient
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 12/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
25/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 13034/280/2010, formulată de magistrat BECK CELLIA. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Octombrie 2011.
27/10/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 03.11.2011.
03/11/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit nr 0090856/15.03.2007 după cum urmează: pct 3 lit d din convenţie, art 8.1 lit c şi d din condiţiile generale ale convenţiei, art 10.2 din conditiile generale ale convenţiei, şi pct 5 „comisioane” lit a prevăzut în contract. În baza art 13 al 1 din Legea 193/2000 aplică pârâtei amendă contravenţională în sumă de 1000 lei şi o obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive, şi menţine procesul verbal de contravenţie. Menţine în rest sentinţa cu privire la cererea de intervenţie. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.11.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTcxMjc*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12592/280/2010
Înregistrat în data de: 25.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000 -APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Zlotea Laurentiu : Intimat
Zlotea Simona Valentina : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 12/05/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
26/10/2011 Recurs (alte soluţii)
Solutie: Respinge cererea de suspendare în raport de art. 244 pct.1 c.pr.civ. Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011. opinie separată. admite recursul. Modifică sentinţa, în sensul că admite sesizarea. Constată caracterul abuziv al clauzelor 3 lit.d, 8 pct.8.1 lit.c şi d; 10 pct.10.2 şi pct.5 lit a şi aplică o amendă de 1000 lei SC Volksbank pe care o obligă să înlăture caluzele abuzive. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc5MTU*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13379/280/2010
Înregistrat în data de: 02.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 -APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Patrascu Laurentiu Mihail : Intervenient în nume propriu
Patrascu Mihaela Laura : Intervenient în nume propriu
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 28/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Recurs 21/02/2011 Patrascu Laurentiu Mihail
Patrascu Mihaela Laura
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
31/10/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursurile. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 31.10.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTcxMjU*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12590/280/2010
Înregistrat în data de: 25.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 -APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Falca Victoria : Intimat
Falca Dan Ion : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 28/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
26/10/2011 Recurs (alte soluţii)
Solutie: Respinge cererea de suspendare în raport de art. 244 pct.1 c.pr.civ. Respinge recursul ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011. opinie separată. admite recursul. Modifică sentinţa, în sensul că admite sesizarea. Constată caracterul abuziv al clauzelor 3 lit.d, 8 pct.8.1 lit.c şi d; 10 pct.10.2 şi pct.5 lit a şi aplică o amendă de 1000 lei SC Volksbank pe care o obligă să înlăture caluzele abuzive. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY2MTg*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12085/280/2010
Înregistrat în data de: 18.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Barbu Adrian Gabriel : Intimat
Barbu Mihaela Nicoleta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 28/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
31/10/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 31.10.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjE2MDAwMDAwMDAwMTY3MTM*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 2123/216/2010
Înregistrat în data de: 13.05.2011
Obiect dosar: anulare proces verbal de contravenţie stabilire sancţiune L. 193/2000
Materia juridicã: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Recurs
Părţi: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PT. PROTECŢIA CONSUMATORILOR- COMISARIATUL REGIONAL ARGEŞ : Intimat
S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. PT. SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ : Recurent
Şerban Ion-Valentin : Intimat
Şerban Elisabeta : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 06/05/2011 S.C. VOLKSBANK ROMÂNIA S.A. PT. SUCURSALA CURTEA DE ARGEŞ
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
26/10/2011 Recurs (alte soluţii)
Solutie: Respinge cererea de suspendare în raport de art. 244 pct.1 c.pr.civ. Admite recursul. Modifăcă sentinţa în sensul că respinge sesizarea. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011. opinie separată. Respinge recursul ca nefondat. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 26 10 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 26.10.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjEyNjA*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 16710/280/2010
Înregistrat în data de: 26.08.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR-COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK SA : Intimat
Ene Ginu Ion : Intimat
Ene Mihaela : Intimat
SC VOLKSBANK SA – SUCURSALA PITEŞTI : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 28/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
31/10/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 31.10.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTk2ODQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 15142/280/2010
Înregistrat în data de: 28.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Recurent
Jumatate Cristian Alin : Intimat
Ghilencea Fabian Mihai : Intimat
Ghilencea Cristina Elena : Intimat
Polexe Emil Adrian : Intimat
Polexe Ionica Luminita : Intimat
Buzila Narcis Vasile : Intimat
Buzila Zoica Niculina : Intimat
Badescu Virgiliu : Intimat
Badescu Stana : Intimat
Cornea Marian : Intimat
Cornea Elena Gianina : Intimat
Stefanescu Leonard : Intimat
Adamoiu Elena Camelia : Intimat
Bugan Ion : Intimat
Bugan Lucica Florica : Intimat
Gavriloiu Vasile Daniel : Intimat
Mihalache Daniel : Intimat
Mihalache Zinica : Intimat
Nita Ion : Intimat
Nita Felicia Mirela : Intimat
Marin Marian Alin : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 27/04/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 19/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Recurs 19/04/2011 Nita Ion, Nita Felicia Mirela-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
19/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 15142/280/2010 formulată de magistratul CELLIA BECK. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Octombrie 2011.
20/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Se citează părtile fără termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 17.11.2011 pentru viciul de procedură cu recurentul-intimat Niţă Ion. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Octombrie 2011.
17/11/2011 fără casare
Solutie: Admite recursul intimatului CJPCA şi al intimaţilor Niţă Ion şi Niţă Felicia. Modifică sentinţa în sensul că admite în totalitatea sesizarea şi constată abuzivă şi clauza enunţată la art 5 lit a „Comisioane”-Comisionul de risc din condiţiile speciale ale convenţiei de credit. Obligă intimata SC Volksbank Romania SA să modifice convenţia de credit şi în ceea ce priveşte înlăturarea clauzei abuzive sus-menţionate. Menţine în rest sentinţa. Respinge recursul intimatei SC Volksbank Romania SA ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 17.11.2011 la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 23.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY2MTk*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12086/280/2010
Înregistrat în data de: 18.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Recurent
Marangoci Ciprian Mihai : Recurent
Marangoci Cristina Daniela : Recurent
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 13/04/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 12/04/2011 Marangoci Ciprian Mihai, Marangoci Cristina Daniela-motive recurs
Recurs 11/04/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
05/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 12086/280/2010 formulată de magistratul CELLIA BECK. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2011.
06/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Ia act de faptul că recurentii-intimati Marangoci Ciprian Mihai si Marangoci Cristina Daniela au solicitat judecarea cauzei în lipsă. Încuviinţează cererea formulată de avocatul ales al recurentei-intimate SC VOLKSBANK ROMANIA SA şi acordă un termen de judecată în vederea pregătirii apărării. Se citează părtile fără termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 03.11.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2011.
03/11/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea la data de 10.11.2011.
10/11/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea la data de 15.11.2011.
15/11/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 21.11.2011.
21/11/2011 fără casare
Solutie: Admite recursurile formulate de CJPC Argeş şi intimatii Marangoci. Modifică în parte sentinţa în sensul că admite sesizarea şi în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzei prev de pct 5 „Comisioane” lit a din contract şi o obligă pe intimata-pârâtă SC Volksbank România SA să modifice convenţia în sensul înlăturării acestei clauze abuzive. Menţine în rest sentinţa. Respinge recursul pârâtei SC Volksbank SA ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.11.2011 la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc1Njk*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13033/280/2010
Înregistrat în data de: 30.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Recurent
Bila Leonard Claudiu : Intimat
Bila Miruna Ivona : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 07/04/2011 SC Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 29/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
05/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 13033/280/2010, formulată de magistratul CELLIA BECK. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Octombrie 2011.
06/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Încuviinţează cererea formulată de recurenta-intimată SC VOLKBANK ROMANIA SA şi amână judecarea cauzei în vederea pregătirii apărării. Se reia citarea părtilor fără termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 03.11.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 06 Octombrie 2011.
03/11/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea la data de 10.11.2011.
10/11/2011 Amână pronunţarea
Solutie: Amână pronunţarea la data de 15.11.2011.
15/11/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 21.11.2011.
21/11/2011 fără casare
Solutie: Admite recursul formulat de CJPC Argeş. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi în ceea ce priveşte constatarea caracterului abuziv al clauzelor prev de art 3 lit d din condiţiile speciale ale convenţiei de credit şi pct 5 lit a „Comisioane” din contract şi o obligă pe intimata-pârâtă să modifice convenţia în sensul înlăturării acestor clauze abuzive. Respinge excepţia prescripţiei dreptului de a aplica sancţiunea contravenţională şi aplică intimatei amendă în sumă de 1000 lei. Menţine în rest sentinţa. Respinge recursul intimatei ca nefondat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 21.11.2011 la Tribunalul Argeş-Secţia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMjQxMzI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 19560/280/2010
Înregistrat în data de: 07.10.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Popescu Constantin : Intimat
Popescu Luminita : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 29/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
27/09/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică în tot sentinţa în sensul că admite sesizarea. Aplică intimatei SC VOLKSBANK ROMANIA SA Bucureşti amenda în cuantum de 300 lei. Obligă intimatele unitaţi bancare să modifice contractul de credit nr.0102330/15.06.2007, încheiat cu intimaţii Popescu Constantin şi Luminiţa, în sensul înlocuirii clauzelor contestate ca fiind abuzive, respectiv clauzele prevazute la art.3 lit.d şi 5 lit.a din condiţiile speciale şi art.8 punctul 1 lit.c şi litera d, precum şi art.10 pct.2 din condiţiile generale ale contractului mai sus-menţionat. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 27 Septembrie 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc5MTc*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13381/280/2010
Înregistrat în data de: 02.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Barbu Marius : Recurent
Barbu Elena Cristina : Recurent
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 01/04/2011 Barbu Marius, Barbu Elena Cristina-motive recurs
Recurs 29/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
29/09/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Încuviinţează cererea formulată de avocatul ales al recurentilor-intervenienti şi amână judecarea cauzei pentru imposibilitatea sa de prezentare. Se citează părtile fără termen în cunoştinţă. Amână judecarea cauzei la 27.10.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Septembrie 2011.
25/10/2011 Amână cauza
Solutie: DISPUNE Admite cererea de abţinere de la judecarea cauzei civile cu nr 13381/280/2010, formulată de magistrat BECK CELLIA. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Octombrie 2011
27/10/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la data de 03.11.2011.
03/11/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul petentului şi intervenientilor. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea şi cererea de interventie şi constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit nr 0133332/31.10.2007 după cum urmează: pct 3 lit d din Conventie; art 8.1 lit c şi d din Conditiile generale ale Conventiei; art 10.2 din Conditiile generale al Conventiei şi pct 5 „Comisioane” lit a prevăzute în contract. În baza art 13 alin 1 din Legea nr 193/2000 aplică pârâtei amendă contraventională de 1000 lei şi obligă pe aceasta să modifice contractul în sensul înlăturării clauzelor constatate ca fiind abuzive. Admite în parte cererea de interventie cu privire la constatarea caracterului abuziv al clauzelor sus-mentionate. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.11.2011 la Tribunalul Argeş-Sectia Civilă.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTc5MTM*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 13377/280/2010
Înregistrat în data de: 02.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000-APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSVANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Pestisor Marian Daniel : Recurent
Pestisor Gabriela : Recurent
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 01/04/2011 Pestisor Marian Daniel, Pestisor Gabriela-motive recurs
Recurs 22/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
30/09/2011 Recurs (alte soluţii)
Solutie: Admite recursul petentei . Modifică sentinţa în parte , în sensul că admite în tot sesizarea. Respinge excepţia prescripţiei . Aplică intimatei SC VOLKSBANK o amendă de 1000 lei . Obligă intimata să înlăture şi clauzele abuzive, respectiv: – pct.3 lit.d din „Condiţii speciale” ale convenţiei . – pct. 5 lit. a. – „Condiţii speciale” . Menţine în rest sentinţa . Respinge recursul declarat de SC VOLKSBANK Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 30.09.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTcxMjQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12589/280/2010
Înregistrat în data de: 25.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000 – APLICARE AMENDA
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Pavel Sorescu Elena : Intervenient în nume propriu
Pavel Sorescu Viorel : Intervenient în nume propriu
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 30/03/2011 Pavel Sorescu Elena, Pavel Sorescu Viorel-motive recurs
Recurs 22/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
26/09/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 26.09.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY2MTQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12081/280/2010
Înregistrat în data de: 18.06.2010
Obiect dosar: alte cereri PLANGERE LG.193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Recurent
Radu Alexandru Catalin : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 25/03/2011 Volksbank Romania SA-motive recurs
Recurs 22/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
30/09/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul petentei . Modifică sentinţa în parte , în sensul că admite sesizarea în tot . Respinge excepţia prescripţiei . Aplică intimatei SC VOLKSBANK o amendă de 1000 lei . Obligă intimata să înlăture şi clauzele abuzive, respectiv: – pct.3 lit.d din Cond. speciale ale convenţiei . – pct. 5.1.a. – Cond speciale ale convenţiei . Menţine în rest sentinţa . Respinge recursul intimatei SC VOLKSBANK Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 30.09.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTY5NzQ*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 12440/280/2010
Înregistrat în data de: 23.06.2010
Obiect dosar: alte cereri LG. 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA – SUCURSALA PITESTI : Intimat
Richiteanu Nely Iulian : Intimat
Richiteanu Camelia Mihaela : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 14/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
16/09/2011 Amână cauza
Solutie: Amână pronunţarea la 23.09.2011
23/09/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursul. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa -clauza de la pct.3 lit. d -Cond. speciale -clauza de la pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale – clauza de la pct. 10.2- cond generale -clauza de la pct. 5 a comisioane . În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 23.09.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjgwMDAwMDAwMDAxMTkyNTI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar: 14713/280/2010
Înregistrat în data de: 22.07.2010
Obiect dosar: alte cereri LG 193/2000
Materia juridicã: Civil
Stadiu procesual: Fond
Părţi: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR ARGES : Recurent
SC VOLKSBANK ROMANIA SA : Intimat
SC VOLKSBANK ROMANIA SA SUCURSALA PITESTI : Intimat
Modan Dragos Cristian : Intervenient în nume propriu
Mihai Gelu Tiberiu : Intimat
Mihai Mihaela : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 14/03/2011 Modan Dragos Cristian-motive recurs
Recurs 03/03/2011 Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Arges-motive recurs
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
12/09/2011 Amână cauza
Solutie: Încuviinţează cererea formulată în scris de reprezentantul recurentului-petent şi acordă un nou termen de judecată pentru imposibilitatea prezentării, cu obligarea ca acesta să facă dovada imposibilităţii prezentării. Citează recurentul-petent şi intimaţii. Amână judecarea cauzei la10.10.2011. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Septembrie 2011
10/10/2011 Admitere recurs
Solutie: Admite recursurile. Modifică sentinţa în sensul că admite sesizarea. Constată existenţa clauzelor abuzive în contractul de credit în privinţa următoarelor clauze: – pct.3 lit.a şi d -Cond. speciale; – pct. 8.1 lit c, d-Cond. generale; – pct. 5 a, comisioane; – pct.10.2, condiţii generale. În baza art. 13 al.1 din L193/2000 aplică băncii o amendă contrav. de 1000 lei . Obligă banca să modifice clauzele contractului în sensul înlăturării tuturor clauzelor abuzive. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 10.10.2011
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 22.12.2011

 

http://portal.just.ro/InstantaDosar.aspx?idInstitutie=109&d=MjA1MDAwMDAwMDAwMjQ4OTI*

Tribunalul ARGEŞ

ARGEŞ

Dosare

Informaţii detaliate despre dosar

Numãr unic dosar:
(Numãr în format vechi)
3439/205/2010 (3438/2010)
Înregistrat în data de: 17.01.2011
Obiect dosar: alte cereri aplicare sancţiune contravenţională – L 193/2000
Materia juridicã: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiu procesual: Recurs
Părţi: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR-COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ARGEŞ : Recurent
SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA : Intimat
BADEA FLORIN DANIEL : Intimat
CĂI DE ATAC:
Tip acţiune Data declarare Cine declara
Recurs 30/12/2010 SC VOLKSBANK ROMÂNIA SA
Recurs 29/12/2010 AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR-COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ARGEŞ
Pagina 1

 

TERMENE DE JUDECATÃ:
Data Detalii
17/05/2011 Respingere recurs
Solutie: Respinge recursul intimatei SC Volksbank Romania SA, ca nefondat. Admite recursul petentei ANPC- Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Argeş. Modifică în parte sentinţa, în sensul că admite sesizarea în integralitate. Obligă pârâta să modifice convenţia de credit şi în ceea ce priveşte clauza abuzivă prevazută de punctul 5 lit.a din condiţiile speciale ale convenţiei. Menţine în rest sentinţa. Irevocabilă. Pronunţată în şedinţă publică azi 17 Mai 2011.
Pagina 1

 

Ultima actualizare: 17.05.2011

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s