Arhive lunare: Iunie 2016

Decizii ale CJUE in materia protectiei consumatorilor

În materia protectiei consumatorului semnalam: Hotarârea din 26.02.2015 în cauza C-143/13 Matei si Matei http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-143/13&td=ALL Hotarârea din 09.07.2015 în cauza C-348/13 Bucura http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-348/14&td=ALL Hotarârea din 03.09.2015 în cauza C-110/14 Costea http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=ro&jur=C,T,F&num=C-110/14&td=ALL Hotarârea din 12.07.2012 în cauza C‑602/10 ANPC http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=124988&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=291940 Hotarârea din … Continuă lectura

Publicat în Media | Lasă un comentariu